Tanári kar

Név Beosztás E-mail
Árgyelán Dominika testnevelés szakos középiskolai tanár argyelan.dominika@rudas.hu
Bencs Bernadette középiskolai tanár bencs.bernadette@rudas.hu
Berkes Andrea matematika szakos középiskolai tanár berkes.andrea@rudas.hu
Biliczki Gabriella matematika-biológia szakos középiskolai tanár biliczki.gabriella@rudas.hu
Csoma István informatika szakos középiskolai tanár, informatika és alk. ügyvitel mk. vezető csoma.istvan@rudas.hu
Csőgér Sándor biológia-testnevelés szakos középiskolai tanár csoger.sandor@rudas.hu
Füri Éva magyar szakos középiskolai tanár furi.eva@rudas.hu
Gönczi Gabriella középiskolai tanár gonczi.gabriella@rudas.hu
Horváth Csaba földrajz szakos középiskolai tanár horvath.csaba@rudas.hu
Horváth István testnevelés szakos középiskolai tanár, testn. mk. vez. horvath.istvan@rudas.hu
Katus Szilvia angol-történelem szakos középiskolai tanár katus.szilvia@rudas.hu
Kecskeméti Andrea Anikó testnevelés szakos középiskolai tanár kecskemeti.andrea@rudas.hu
Kolarovszkiné Szloboda Melinda középiskolai tanár kolarovszkine.szloboda.melinda@rudas.hu
Kovács István testnevelés szakos középiskolai tanár kovacs.istvan@rudas.hu
Kovács Zsolt testnevelés szakos középiskolai tanár kovacs.zsolt@rudas.hu
Körmendi Ildikó középiskolai tanár kormendi.ildiko@rudas.hu
Kurucz Gergely magyar szakos középiskolai tanár kurucz.gergely@rudas.hu
Lánczos Edit középiskolai tanár lanczos.edit@rudas.hu
Ludikné Horváth Éva matematika szakos középiskolai tanár ludikne.horvath.eva@rudas.hu
Lukácsné Székely Anikó középiskolai tanár lukacsne.szekely.aniko@rudas.hu
Major Sándor informatika szakos középiskolai tanár major.sandor@rudas.hu
Makó Terézia angol szakos középiskolai tanár, idegen nyelvi mk. vezető mako.terezia@rudas.hu
Matussné Füleki Hella angol szakos középiskolai tanár matussne.fuleki.hella@rudas.hu
Mayer Tamásné angol szakos középiskolai tanár mayer.tamasne@rudas.hu
Mizerák Eszter Ágnes magyar-történelem szakos középiskolai tanár mizerak.eszter@rudas.hu
Molnárné Zelnik Mária történelem szakos középiskolai tanár molnarne.zelnik.maria@rudas.hu
Nyéki István informatika szakos középiskolai tanár nyeki.istvan@rudas.hu
Pető Lászlóné német szakos középiskolai tanár peto.laszlone@rudas.hu
Romfáné Szikszai Katalin középiskolai tanár, gazdasági mk. vezető romfane.szikszai.katalin@rudas.hu
Szabó Sándor középiskolai tanár szabo.sandor@rudas.hu  
Szemenyei Istvánné matematika szakos középiskolai tanár, természettudományi mk. vezető szemenyei.istvanne@rudas.hu  
Vass Erika középiskolai tanár vass.erika@rudas.hu  

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék