Ballagás ismét jelenlétben

2022. május 12.
A fák is siratják
az elveszett lombokat,
mit tehetsz Te mást,
ha Neked is ez maradt…
(Adamis Anna)

Két év után újra hagyományos ballagást rendezhettünk a Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium végzősei számára. Ahogyan az intézmény igazgatója, Szemenyei István fogalmazott:

„Két tanévet kellett lezárnunk a járvány miatt úgy, hogy nem tudtunk méltó módon búcsút venni tanítványainktól. Az elmúlt napokban hatalmas feszültség robbant ki mindannyiunkból a szerenád, a bolondballagás és a mai ballagás kapcsán is. Köszönjük végzős diákjainknak az őszinte, érett gondolatokat, könnyes öleléseket, melyek minket, pedagógusokat is segítenek visszatalálni régi életünk kerékvágásába. Ezek a pillanatok teszik teljessé a tanár-diák kapcsolatot, megkoronázzák a többéves közös erőfeszítéseket.”

Megtudhattuk, hogy 117 fő sorakozhatott fel ballagásra, és kezdheti meg majd hétfőn az írásbeli érettségit, hogy aztán a szóbelik után az évfolyam diákjai szétszéledjenek a szélrózsa minden irányába.

 

Igazgató úr köszönetet mondott a kollégáinak – szaktanároknak és osztályfőnököknek - azért, hogy a négy tanév rendhagyó körülményei között is mindent igyekeztek biztosítani a jó felkészüléshez, ahhoz, hogy a vizsgákat megfelelő tudással felvértezve kezdje meg minden ballagó diák. De nem feledkezett meg a szülői házról sem, a családokról, amelyeknek óriási szerepe van abban, hogy gyermekeiket támogassák, bátorítsák.

 

Beszédét ezekkel a gondolatokkal zárta:

„Az érettségi igazi fokmérője, hogy az ember tisztába kerül önmagával. Tiszteli családját, származását, iskoláit, felismeri képességeit, követi értékrendjét, és megpróbál minden nap egy kicsit többé és jobbá válni. Ha erre sikerült felkészítenünk Benneteket, elvégeztük küldetésünket.”

Az ünnepségen kitüntetéseket adtak át azoknak a végzősöknek, akik valamilyen területen kimagaslóan teljesítettek.

Az osztályfőnök javaslatára a tanteremben az utolsó osztályfőnöki órán könyvutalványban részesültek az alábbi tanulók:

Kiemelkedő tanulmányi munkájáért kapott elismerést:

a 12. b osztályból Maróti Fruzsina, Herczeg Anna

a 12. c osztályból Bukor Barbara, Kátai Edina, Keresztes Elizabet

Kiemelkedő, az informatika ágazat munkáját segítő tevékenységéért kiemelte az osztályfőnök Debreczeni Norbert 12. d osztályos tanulót.

Az elmúlt négy év során a jó tanulmányi munka mellett kiemelkedő közösségi tevékenységet folytató diákok az osztályfőnöküktől könyvutalványt vehettek át:

a 12. a osztályból Farkas Kitty, Keszi Dorina, Lack Bianka, Slett Enikő

a 12. c osztályból Reszegi Dóra, Valkai Angelika

a 12. d osztályból Körtvélyesi Virág.

 

A nevelőtestület jutalomban részesítette azon tanulókat, akik az elmúlt négy év során valamely területen kiemelkedő munkát végeztek.

Fábos Lotti 12. b osztályos tanuló az ügyvitel ágazatot népszerűsítő programokban segítette az oktatótestület munkáját.

Mikó Sándor 12. d osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredménye mellett az informatika ágazat népszerűsítéséért valamint informatikai versenyeken való részvételéért részesül jutalomban.

Hegedűs Kelemen 12. a osztályos tanuló négy éves példamutató tanulmányi munkájáért részesül elismerésben.

Az iskolai, a városi, valamint területi kulturális tevékenységéért, a Dunántúli Helikon ünnepségeken elért ezüst minősítésért részesül jutalomban a 12. b osztályból: Nemes Anna,Békes Balás, Káveczki Zsófia, Varga Kristóf.

 

A Rudas iskola tantestülete 1989-99-es tanévben a kiemelkedő tanulói tevékenységek elismerésére díjakat hozott létre.

Az iskola szakmai hírnevét, országos tanulmányi versenyeken öregbítő tanulók jutalmazására a Rudas Szakképzéséért – díjat alapította. Az elismerést az idén két diák veheti át:

Erdélyi Hédi 12. a osztályos tanuló. Hédi az elmúlt négy évben kimagasló tanulmányi munkája mellett több szakmai rendezvényen is képviselte iskolánkat. Az idei tanévben az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak országos versenyén 4. helyezést ért el.

Markó Médea Mercédesz 12. b osztályos tanuló. Médea az elmúlt négy évben kimagasló tanulmányi munkája mellett több szakmai rendezvényen is képviselte iskolánkat. Az idei tanévben az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak országos versenyén 14. helyezést ért el.

Azon diákot, aki önfeláldozó munkával, kiemelkedő teljesítményével hozzájárul a Rudas iskola közösségi életéhez, a Rudas Diákönkormányzatáért – díjban részesíti a nevelőtestület.

Az idei tanévben Nyuli Adrienn 12. c osztályos tanuló közösségi munkáját ismerjük el a díjjal. Adrienn a gólyatáborokban csoportvezetőként tevékenykedett az elmúlt négy év során, jelenleg a Rudas Diákönkormányzat elnöki tisztségét betöltve szervezi a Rudas iskola diákéletét.

A Rudas iskola rendezvényein nagy felelősség hárul a Rudas Stúdió munkájára. Ezért az itt dolgozó tanulók munkáját is elismeri a nevelőtestület.

Rudas Stúdiójáért – díjban részesül Andóczi-Balogh Gábor 12. d osztályos tanuló. Gábor munkájára mindig lehetett számítani, precízen oldotta meg a feladatokat akár hangosításról volt szó, akár a rendezvények digitális módon történő rögzítéséről.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, s valamennyi végzős diákunknak eredményes érettségi vizsgaidőszakot kívánunk!

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék