Iskolánk rövid története

A hatvanas években Dunaújváros egyetlen középiskolája a gimnázium volt. 1964-től itt kapott helyet egy, majd két (számviteli-gazdálkodási és ügyviteli-technikai) közgazdasági szakközépiskolai osztály. A dinamikusan növekvő város egyre több önálló oktatási intézményre tartott igényt, így többek között 1973-ban a Castrum városrészben is megindult egy újabb középiskola építése. Ez lett a mai Rudas…

1975. szeptember elsején az oktatási miniszter személyesen avatta fel az új intézményt, ami a kor viszonyainak megfelelően még javában építési terület volt. Az első pedagógusok és diákok rengeteget dolgoztak „társadalmi munkában” azért, hogy az épületből otthonos, lakható és működő alma mater legyen. Több mint 700 tanuló 26 főállású tanárral, Oláh Jánosné igazgatónő vezetésével vette birtokba a Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola, Gyors- és Gépíró Iskola névre elkeresztelt képzőhelyet.

Az első évtized az alapok lerakásával, a hagyományok kialakításával és a képzési szerkezet felállításával telt. Lett névadó is: Rudas László, a Tanácsköztársaság idején politikai szerepeket is vállaló közgazdász. Az iskola és kollégium egy szervezeti egységbe került, az intézmény neve már-már megjegyezhetetlenül hosszúra duzzadt. Kialakították az első kabineteket, szaktantermeket, gyarapodott és fejlődött a számító- és írógép park. A tanulói létszám a kollégiummal együtt átlépte a bűvös ezres határt, és a Szakma Kiváló Tanulója verseny országos döntőjének szervezésével bekerültünk a legjobb középiskolák körébe.

A rendszerváltás utáni lehetőségekkel nagyszerűen élt az akkori iskolavezetés. A kettéválás után le kellett mondanunk a kereskedelmi és vendéglátóipari képzésről, és egy időre politikai támadások is érték az intézményt a névadója miatt, de gyorsan és eredményesen sikerült ezekből a helyzetekből kikerülni. Beindult a számítástechnikai képzés (1988), amely azóta is alappillére oktatási programunknak. Az „Emberi erőforrások fejlesztése” világbanki program keretében nemzetközi tapasztalatokat hoztunk a képzésünkbe, és több egyedülálló, vagy úttörő kísérletbe fogtunk. Ilyen volt az integrált pénzügy-számviteli saját tanterv, a diákokból álló betéti társaság, vagy a Rudas Takarékszövetkezet. Mindehhez modern helyiségek és fejlesztések párosultak: tanbank, konditerem, teniszpálya. Óriási lendületet kapott a diák- és sportélet, megszerveztük az első iskolakirándulást és a különböző éjszakai programokat.

Már Kondor László igazgatósága (1994-2011) alatt az üzleti és tanirodai képzés országosan elismert központja lettünk. Nagyszabású vetélkedőknek, kiállításoknak adtunk otthont, erősítve ezzel városunk hírnevét. Kiépítettük nemzetközi kapcsolatainkat: egy felvidéki és egy erdélyi iskolával fűztük szorosabbra a barátságot, illetve német és lengyel röplabdás találkozókon vettünk részt. Visszatérő vendégei voltunk a bécsi és salzburgi nemzetközi tanirodai kiállításnak.

Az ezredfordulót követően a munkaerő-piaci igényekhez való még hatékonyabb alkalmazkodás és a csökkenő gyereklétszám miatt a tanulókért való „harc” került előtérbe. A Rudas válasza erre a még szélesebb képzési paletta kialakítása és a hagyományosan erős diákélet hangsúlyozása volt.

Az egykori kereskedelmi képzésből sikerült visszaemelni a marketing, logisztika irányvonalat, illetve üde színfoltként a nyelvi előkészítősök mellett megjelentek az alkalmazott grafika tanulói is. A korábbi „házibuli” jellegű szalagavatókból színpompás díszelőadás lett, amely zsúfolásig megtöltötte a városi sportcsarnokot. Egyre több fiatal élsportoló választotta iskolánkat a rugalmas képzési rendszer és a kollégium miatt. Matematikai, informatikai és gazdasági vetélkedőink évről évre megmozgatják a környék tehetséges nyolcadikos osztályos tanulóit. A Rudas egy erős, ismert brand lett.

2011-ben Kondor László nyugdíjba vonulása után Szemenyei István, iskolánk jelenlegi igazgatója kapott megbízást a vezetői feladatokra. Ezzel párhuzamosan megkezdődött egy többlépcsős átalakulási folyamat, melyben változott a fenntartó, a jogszabályi háttér, a képzési szerkezet és tananyagtartalom is.

A kereskedelem-logisztika és grafikai vonalat fel kellett számolni, helyükre belépett a sport és turisztika ágazat. Az Erasmus+ program keretében sikerült bekapcsolódni az európai szakképzési folyamatokba, kötelező nyári, összefüggő, szakmai gyakorlatot Milánóban, Bécsben és Barcelonában is töltöttek diákjaink. A Határtalanul! pályázat ismét ráirányította a figyelmet a határon túli magyar fiatalok sorsára, miközben a közösségi szolgálat a közvetlen környezet problémáira adhat kézzelfogható megoldást. Fontos és elismerő címek jelzik iskolánk rangját: Kiváló Tehetségpont, Örökös ÖKO Iskola, Pénziránytű Bázisiskola, CISCO Akadémia tag… Ezek mutatják sokszínűségünket, jelzik erőnket és irányt mutatnak további terveinkhez.

A 45. évfordulóját ünneplő iskolából lassan eltávoztak az utolsó „alapító atyák és anyák”, vagyis az a generáció, melynek tagjai fiatal pedagógusként létrehozták és elindították a Rudast. Hatalmas munkát végeztek. Iskolánk története is arra tanít, hogy a boldoguláshoz bátorság, újító szellem és nagy-nagy adag kitartás kell.

Évkönyvünk következő lapjait ennek szellemében szeretnénk tovább írni.

Dunaújvárosi SZC

RUDAS

Közgazdasági Technikum és Kollégium

2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
titkar@rudas.hu
Porta: +36-25/510-280 4-es mellék
Iskolatitkár: +36-25/510-280 1-es mellék
Kollégium: +36-25/510-280 5-ös mellék